Praktijk Oefentherapie Cesar, Feldenkrais

Toelichting op tarieven

Tarieven / Vergoeding , DTO, betalingsvoorwaarden

Iedere zorgverzekeraar heeft zijn eigen tarief. Met bijna alle zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Per maand dien ik een declaratie in bij de zorgverzekeraar. Deze vergoedt de kosten van de behandelingen als je aanvullend verzekerd bent. Het praktijk tarief wordt gerekend als je de behandeling zelf moet betalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het wel of niet afsluiten van een aanvullende verzekering.

Je betaalt de behandelingen zelf (zie tarieven praktijk)

  • Als je geen aanvullende verzekering hebt afgesloten
  • Als je aanvullende verzekering niet toereikend is

Om voor vergoeding van Oefentherapie in aanmerking te komen kan iedereen die 18 jaar en ouder is een aanvullende verzekering afsluiten. Mensen onder de 18 jaar zijn voor Oefentherapie verzekerd via de basisverzekering voor maximaal 18 behandelingen.

Chronische klachten volwassenen: Er is een lijst samengesteld door de regering welke aandoeningen en klachten hieronder vallen. Zij worden vergoed uit de aanvullende verzekering en/ of uit het eigen risico tot en met de 20e behandeling . Daarna val je terug op het basispakket. Als je geen of een beperkte aanvullende verzekering hebt betaal je de behandelingen zelf tot de 21e behandeling.


DTO = Directe toegankelijkheid Oefentherapie

Je kunt zonder verwijzing van huisarts of specialist bij de Oefentherapeut terecht.


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de Oefentherapeut.

  • Wil je de eerste keer melden of je al elders behandeld bent of elders nog in behandeling bent. Als je namelijk ook bij een andere praktijk in behandeling bent, mogen de behandelingen niet op dezelfde dag vallen. Zorgverzekeraars vergoeden slechts 1 behandeling per dag. Dit geldt ook voor fysiotherapie.
  • Oefentherapie en Fysiotherapie komen uit hetzelfde potje van jouw aanvullende verzekering.
  • Als je je niet tijdig afmeldt zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen bij jou. Je ontvangt dan van ons een nota à 75% van het praktijktarief. (zie tarieven)
  • De nota’s dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te nemen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de patiënt.
  • Patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn, kunnen per behandeling contant afrekenen.

Voor meer informatie of uw persoonlijke vragen kunt u bij mij terecht. Tevens is er in de wachtkamer een map aanwezig waarin u nog meer informatie kunt vinden.

Bekijk tarieven Neem contact op