Praktijk Oefentherapie Cesar, Feldenkrais

Blok 4

Chronisch pijn

Chronische pijn heeft invloed op je zenuwstelsel en bewegingspatroon. Oefentherapie helpt: via motorisch leren en gedragsverandering kun je hier invloed op uitoefenen.

Lees meer