Praktijk Oefentherapie Cesar, Feldenkrais

Behandelen van chronische pijn

Toen ik bezig was met de opleiding Psychosomatiek, ging collega Nienke de Heus met 3 andere collega’s het Chronisch pijnprotocol ontwikkelen. Het was zo herkenbaar wat zij deed en beschreef. Zodoende heb ik me verdiept in Chronisch Pijn sinds 2015 en heb ik de cursus hiervoor gevolgd. Veel van wat ik leerde tijdens mijn opleiding Psychosomatiek zag ik hierin terugkomen. Een goede aanvulling dus! Dus meteen mezelf aangesloten bij het Landelijk Netwerk Chronisch Pijn van de Oefentherapeuten. Sinds 2024 is dit netwerk toegevoegd aan onze beroepsvereniging de VvOCM

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van ons lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden. Als pijnklachten meer dan 3 maanden bestaan spreken we van chronische pijn. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom jouw pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders. Belangrijk is om inzicht te krijgen in jouw persoonlijke situatie.


De behandeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. Pijnanalyse
  De beginfase van de behandeling bestaat uit de analyse. Samen met de oefentherapeut breng je de pijnklachten in kaart en je onderzoekt jouw gedachten ten aanzien van jouw klacht (illness believes) en over de gevolgde behandelingen tot nu toe. Ook inventariseert de oefentherapeut de gevolgen van jouw klacht voor de dagelijkse activiteiten, gedachten, gevoelens en relaties met anderen.
 2. Waardevolle doelen
  De behandeling vraagt een actieve inzet jou. Om deze actieve deelname te bevorderen, formuleer jij zelf waardevolle en haalbare doelen. Dit stimuleert jouw zelfmanagement. Hierbij wordt gebruik gemaakt van motivational interviewing en ACT.
 3. Herstellen van balans
  Er wordt bekeken in hoeverre jouw balans hersteld moet worden, zodat jij kan werken aan jouw waardevolle doelen en daarmee een waardevol leven. Het behandelplan dat je samen met de Oefentherapeut hebt samengesteld is de basis voor herstel van jouw balans en kan verschillende onderdelen bevatten, zoals:

  • Gedragsverandering
  • Pijn-educatie
  • Lichaamsbewustwording
  • Balans in bewegen
  • Pijnsysteem tot rust brengen

Gebaseerd op deze pagina van NetwerkChronischePijn.nl.

Bekijk ervaringen Neem contact op