Praktijk Oefentherapie Cesar, Feldenkrais

Huisreglement

Praktijkinformatie

Deze praktijk bestaat uit 1 oefentherapeut Cesar. In de praktijk wordt nauw samengewerkt met de huisartsen uit Harskamp, Otterlo, Wekerom; Er is regelmatig patiënten-overleg.
In Nunspeet zal de praktijk in januari 2024 starten met dezelfde intenties en inzet.

Er is contact met andere specialisaties zoals fysiotherapeuten, manueeltherapeuten, een cranio-sacraaltherapeut, een podotherapeut, psychologen, POH-GGZ en nog vele andere (para)medische disciplines uit deze regio: Otterlo, Harskamp, Wekerom, Barneveld en Ede/ Wageningen


Openingstijden

De praktijk in Otterlo is geopend op maandag, dinsdag en donderdag.
De praktijk in Nunspeet is geopend op vrijdag.
Avondopenstelling is niet mogelijk


Contact

U kunt een afspraak met mij maken op de praktijk, Zandingsweg 19a te Otterlo of telefonisch via 0318-591977. Mogelijk krijgt u contact met een antwoordapparaat wat er op kan duiden dat we aan het behandelen zijn. Spreekt u dan het bandje in zodat we u terug kunnen bellen. Ook kunt u een e-mail naar mij sturen: mail@bewegingstherapie-beelaerts.nl of via de website: www.bewegingstherapieotterlo.nl.
Ik neem dan contact met u op.
U kunt een afspraak maken voor Nunspeet, Spoorlaan 38, via 0341-786748. Ook kunt u een e-mail naar mij sturen: mail@bewegingstherapie-beelaerts.nl of via de website: www.bewegingstherapieotterlo.nl.
Ik neem dan contact met u op.


Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw telefoonnummer, uw NAW gegevens (naam, adres en woonplaats), uw verzekering en indien van toepassing de verwijsbrief. Vanaf 1 juli 2009 bent u zich verplicht te legitimeren. Dit kan met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Als u wilt kunt u inzage in uw dossier krijgen.

Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens, AVG. Zie ook Privacyreglement.


Afspraken

Wij verzoeken u op tijd voor uw afspraak aanwezig te zijn. Wilt u uw afspraakkaartje iedere behandeling meenemen. Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u tenminste 24 uur voor de afgesproken tijd af te bellen: anders zijn wij genoodzaakt deze afspraak bij u in rekening te brengen. (75% van het praktijktarief). Als u op maandag een afspraak heeft en u kunt niet komen, vragen wij u het antwoordapparaat van de praktijk in te spreken of dit te mailen naar het praktijk mailadres.

De praktijk heeft geen wachtlijst, u kunt dus gelijk met de therapie starten.


DTO

Sinds 2008 is oefentherapie direct toegankelijk, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. U kunt zich dus rechtstreeks aanmelden voor therapie.
Indien de huisarts u mondeling verwijst heeft u toch een verwijzing nodig van de huisarts


Kwaliteit

De Oefentherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici te Utrecht. (SKP)


Qualiview

De praktijk doet aan klanttevredenheidsonderzoek via Qualiview, dit is verplicht gesteld door de zorgverzekeraars/VvOCM. Het idee erachter is dat de praktijk zijn kwaliteit optimaal kan houden door van u feedback te vragen en te krijgen.


Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een badlaken mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Tijdens het onderzoek/behandeling zal u gevraagd worden zich (gedeeltelijk) uit te kleden. Wij vragen u om tijdens de behandeling zoveel mogelijk makkelijke kleding te dragen zodat u makkelijk kunt bewegen.


Klachten

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw oefentherapeut, kunt u dit melden aan uw oefentherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het VvOCM, de vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. (zie ook klachtenregeling)


Eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.


Wijzigingen van gegevens

Wilt u zo spoedig mogelijk veranderingen van adres, telefoonnummer of zorgverzekeraar aan ons doorgeven.


Tarieven

U wordt verzocht om uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan uw oefentherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw vergoeding van oefentherapie. Met de alle zorgverzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Indien uw zorgverzekeraar de behandelingen niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de praktijkmap raadplegen en op de praktijkwebsite. (zie tarieven)


Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de Oefentherapeut.

  • Wilt u de eerste keer mededelen of u al elders behandeld bent (dit i.v.m. vergoeding van uw verzekeraar). Als u ook bij een andere praktijk in behandeling bent, mogen de behandelingen niet op dezelfde dag vallen. Zorgverzekeraars vergoeden slechts 1 behandeling per dag. Dit geldt ook voor fysiotherapie.
  • Als u zich niet tijdig afmeldt zijn wij genoodzaakt u dit in rekening te brengen. U ontvangt dan van ons een nota à 75% van het praktijktarief. (zie tarieven).
  • De nota’s dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te nemen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de patiënt.
  • Patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn, kunnen per behandeling contant afrekenen.
  • Voor meer informatie of uw persoonlijke vragen kunt u terecht bij mij. Tevens is er in de wachtkamer een map aanwezig waarin u nog meer informatie kunt vinden.

Bekijk ervaringen Neem contact op